datum: 24.03.2017

kategorija: Novice

Obvestilo o seji nadzornega sveta družbe Tekstina d.d. Ajdovščina

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in ZTVP-1(Ur.l. št. 56/99) družba TEKSTINA, d.d. AJDOVŠČINA, Ajdovščina objavlja naslednje sporočilo:

Nadzorni svet družbe Tekstina d.d. Ajdovščina je na 101. seji NS, dne 23.3.2017 sprejel naslednje sklepe:

Pri pregledu zapisnika 100. redne seje in realizacije sklepov je ugotovljeno, da so bili vsi sklepi realizirani. Nadzorni svet je naložil vodstvu družbe, da dopolni Letno poročilo za leto 2016. Nadzorni svet se je seznanil, da družba beleži pomembno zmanjšanje prodaje. Tako so v obdobju prvih dveh mesecev leta 2017 prihodki od prodaje manjši za 24,90% glede na enako obdobje lanskega leta.

To obvestilo bo od dne 24.03.2017 dostopno tudi na spletni strani družbe www.tekstina.si

Uprava družbe
Datum: 24.03.2017