datum: 18.10.2016

kategorija: Novice

Obvestilo družbe

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje uprava družbe Tekstina d.d. Ajdovščina objavlja spodnja dejstva:

Družba ima od dne 7.10.2016 v registru vpisano spremembo statuta; znižanje osnovnega kapitala z umikom lastnih delnic družbe. O spremembi deleža lastnih delnic je družba skladno z zakonodajo že obvestila ATVP. V tej zvezi družba v priponki objavlja poročani obrazec Priloga 3: Obvestilo o spremembi deleža lastnih delnic z dne 12.10.2016.

Dne 14.10.2016 je bil izveden izbris 230.354 rednih delnic družbe. Po izvedenem izbrisu delnic družbe, na dan 14.10.2016, je družba tega dne imela v lasti 773 lastnih delnic z oznako TEAG.

Dne 17.10.2016 je bilo izvedeno še zmanjšanje števila rednih, kosovnih, imenskih delnic družbe z oznako TEAG.

To obvestilo bo od dne javne objave na Seonetu dalje objavljeno tudi na spletni strani www.tekstina.si.

Uprava družbe
Datum: 18.10.2016

Pripeti dokumenti: Priloga 3_Atvp