datum: 01.09.2016

kategorija: Novice

Obvestilo družbe o sklepih skupščine

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje uprava družbe objavlja sklepe skupščine, ki je bila dne 30.08.2016 na sedežu družbe.

To obvestilo bo objavljeno tudi na spletni strani www.tekstina.si od dne 01.09.2016 dalje za obdobje najmanj 5 let. Uprava družbe Datum: 01.09.2016

Pripeti dokumenti:

Sklepi skupščine 30.08.2016