Sklic redne seje skupščine delničarjev družbe Tekstina d.d.

datum: 05.06.2017

kategorija: Novice

Sklic redne seje skupščine delničarjev družbe Tekstina d.d.

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, in veljavne zakonodaje družba Tekstina d.d. objavlja naslednje sporočilo:

Uprava družbe sklicuje redno sejo skupščine delničarjev družbe, ki bo v Ajdovščini, dne 06.07.2017, s pričetkom ob 09.00 uri na sedežu družbe, Tovarniška cesta 015, Ajdovščina.

To obvestilo bo objavljeno tudi na spletni strani www.tekstina.si od dne 05.06.2017 dalje za obdobje najmanj 5 let.

Predsednik nadzornega sveta
Datum: 05.06.2017
 

Pripeti dokumenti:
Izjava
Sklic_informacije
Sklic_akt
Sklic skupščine
Sklic_pooblastila
Sklic_poročilo NS
Sklic_obrazložitve
LP 2016