Obvestilo družbe o sklepih skupščine

datum: 07.07.2017

kategorija: Novice

Obvestilo družbe o sklepih skupščine

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje uprava družbe v prilogi objavlja sklepe skupščine, ki je bila dne 06.07.2017 na sedežu družbe.

To obvestilo bo objavljeno tudi na spletni strani www.tekstina.si od dne 07.07.2017 dalje za obdobje najmanj 5 let.

Uprava družbe
Datum: 07.07.2017

Pripeti dokumenti: Sklepi skupščine 06072017